iMTA
/ news

iMTA News

Keep yourself up to speed on developments and major publications at iMTA

iMTA newletter October 2017

Find our October 2017 newsletter here in which we report on our ISPOR presence (presenting schedule here), our new trial in epilepsy support dogs, our new H2020 project in the cost-effectiveness of self-management and more.

Vacancy #3

We are looking for a secretary, 16 hours a week. Speaking Dutch is a requirement.

Please read the vacancy text here and apply before the 22nd of September 2017. Job interviews will be held the last week of September.

 

Looking forward to meeting you!

iMTA July newsletter

The iMTA july newsletter is now online

Please find the newsletter here

Topics

  • A new cost-effectiveness threshold?
  • Impact of the new guidelines on cost-effectiveness in The Netherlands
  • Will personalized medicine reduce expenditures?
  • EMA parallel assessment with EUnetHTA
iMTA Newsletter November 2016

Please find our November newsletter here.

Containing information about:

  • The “When is it too expensive”? conference on the 9th of February 2016
  • The new costing tool
  • New publications
iMTA newsletter October 2016

Find the newsletter here:

With updates on:

– ISPOR: highlighted activities
– Selection of HTA publications online since the summer
– Collaboration with Karolinska Institutet
– EuroQoL meeting Berlin: Improved DCE’s, EQ-5D respiratory bolt-on, and patient preferences
– PhD dissertations: Last dissertations of the year on real world evidence and Pompe disease

Newsletter June 2016

The iMTA newletter of june 2016 is online. Please find it here.

In this issue:
– Measuring productivity losses, now in 13 languages
– Free iMTA tool online to assess severity of disease (‘ziektelast’)
– COPD burden of disease
– Updated version of PAID for indirect medical costs
– Vacancy
– PhD theses completed

Newsletter April 2016

The iMTA is involved in many health economic projects, with both public and private partners. However, our core research interest is to advance research methodology in our field. In this newsletter we highlight a selection of our publications in Q1 of 2016 that contribute to improved decision-making in health care.

In this issue:
Preventing Dementia
The new Dutch tariff for EQ-5D-5L
Cost-effectiveness of MDFT
A practical guide for setting up patient registries
Future costs and fixed health care budgets
iMTA productivity costs questionnaire
Maximum reimbursable prices
Practical model validation tool
Completed PhD theses

Please redirect here for our April 2016 newsletter.

Masterclass indirect medical costs

Volgens nieuwe richtlijnen moeten indirecte medische kosten verplicht worden meegenomen bij economische evaluaties in de gezondheidszorg. Het institute for Medical Technology Assesment (iMTA) is een van de weinige organisaties in Nederland die deze techniek beheerst. In samenwerking met iMTA organiseert Erasmus Academie de Masterclass Indirect Medical Costs: Theory and Practice. De Masterclass is op 10 juni 2016 van 09.30-17.00 uur op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aanmelden kan via www.erasmusacademie.nl/imta.

Nieuwe richtlijn
De nieuwe richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg schrijft voor dat alle zorgkosten die zich voordoen in gewonnen levensjaren moeten worden meegenomen. Dit kunnen zowel zogenaamde ‘gerelateerde kosten’ zijn (bijvoorbeeld bloedverdunners na een hartoperatie) of ‘niet gerelateerde kosten’ (bijvoorbeeld de kosten van een gebroken heup in de gewonnen levensjaren na een harttransplantatie). In de oude richtlijn werd aanbevolen om alleen gerelateerde kosten in gewonnen levensjaren mee te nemen. Als gevolg hiervan is er weinig ervaring met het meenemen van niet-gerelateerde medische kosten in gewonnen levensjaren.

Indirecte kosten
De iMTA Masterclass Indirect Medical Costs: Theory and Practice gaat over het meenemen van niet-gerelateerde medische kosten in gewonnen levensjaren in economische evaluaties. De Masterclass wordt geleid door dr. Pieter van Baal. Hij behandelt onder meer de theorie omtrent kosteneffectiviteitsanalyse en de kosten als gevolg van langer leven. Verder gaat hij in op empirische studies die het effect van langer leven op zorguitgaven hebben onderzocht. Deze inzichten worden vervolgens gebruikt als uitgangspunt om niet-gerelateerde medische kosten in gewonnen levensjaren mee te nemen in kosteneffectiviteitsanalyses.

Zelf aan de slag
De nadruk in deze workshop ligt op de praktijk. Oftewel, hoe kun je medische kosten in gewonnen levensjaren meenemen in kosteneffectiviteitsanalyses? Om dit te doen wordt gebruik gemaakt van Practical Application to Include future Disease costs (PAID www.imta.nl/paid). Deelnemers aan de workshop gaan aan de slag met PAID in combinatie met diverse typen kosteneffectiviteitsmodellen. Deelnemers kunnen eigen modellen meenemen.

iMTA-masterclasses
De Masterclass Indirect Medical Costs: Theory and Practice is onderdeel van een serie verschillende bijeenkomsten over medical technology assesment. De masterclasses worden georganiseerd door Erasmus Academie en staan inhoudelijk onder leiding van onderzoekers van het Het institute for Medical Technology Assesment (iMTA) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer informatie over de serie iMTA Masterclasses vindt u op www.erasmusacademie.nl/imta of mail naar goedegebuur@erasmusacademie.nl. Bellen kan ook: 010-408 2522.

Symposium new HE guidelines

[Update: 150 seats all sold out]

If you have not subscribed to our newsletter or have not received it in your inbox, please find the newsletter invite about the new Dutch health economic guidelines here.