iMTA
/ news

iMTA News

Keep yourself up to speed on developments and major publications at iMTA

CALL FOR PROPOSALS

In the last months, the COMPAR-EU partners were working closely together to advance their work on the specification and functionality of their final product: the COMPAR-EU platform. Besides individual products (like a database of the available trials, a new taxonomy, and core outcome sets for the included conditions) the platform will host decision-making tools that are adapted to the needs of relevant stakeholders including professionals and patients, policymakers, guideline developers, and researchers. The decision-making tools will help select the most suitable self-management interventions for patients living with one of the following chronic diseases: Type 2 Diabetes, Obesity, Heart Failure and COPD.

For the development of the platform, the COMPAR-EU team is searching for an IT company to support their ambition. The call for proposals starts now! All the requirements of the different products of the platform are published on the COMPAR-EU website.

If you are interested in supporting this healthcare innovation, the COMPAR-EU is looking forward to receiving your proposal at fad@fadq.org by 25th May 2020.

iMTA March 2020 newsletter

Our March 2020 newletter is online!

We discuss:
– The Start of the NICER pilot
– Our Swiss connection
– Guidance for modelling personalized treatments
– Our presence at ISPOR US
and more!

Find the newletter here

Voorspellende testen ZonMW

De meerwaarde van een voorspellende test

Door een behandeling alleen in te zetten bij patiënten die er profijt van hebben, kan personalised medicine bijdragen aan de doelmatigheid van de zorg. Daarvoor is het noodzakelijk dat nuttige voorspellende testen hun weg naar de klinische praktijk vinden. Om het gebruik van deze tests te bevorderen is het belangrijk een goed beeld te hebben van de wijze waarop stakeholders bepalen of een test meerwaarde heeft, welke evidence zij nodig hebben om beslissingen te maken over het gebruik van deze testen en welke knelpunten zij tegenkomen bij het gebruik van een test in de praktijk. Dit heeft iMTA onderzocht aan de hand van vier casussen: het gebruik van whole genome sequencing (WGS) op tumor weefsel, het farmacogenetisch profiel, het core panel cardiomyopathie en de MammaPrint, middels een serie interviews met stakeholders die een rol spelen bij het implementeren van nieuwe voorspellende testen.

Verschil van inzicht over de meerwaarde van een test

Uit het onderzoek bleek dat knelpunten rondom toelating en bekostiging een zeer beperkte rol spelen in de mate waarin nieuwe voorspellende testen succesvol geïmplementeerd worden. Het ontbreken van consensus over hoe een test gebruikt kan of moet worden, en verschil van inzicht tussen stakeholders over de meerwaarde van de test zijn belangrijke factoren die het gebruik van een test belemmeren.

Alle geïnterviewde stakeholders willen bewijs zien over de effecten van het gebruik van de test op gezondheidsuitkomsten, maar er is een duidelijk verschil van mening tussen stakeholders over welke mate van bewijs –en op welk eindpunt- voldoende is om te kunnen spreken van een positief effect op gezondheid. Sommigen stellen dat een logisch fysiologische mechanisme op zichzelf al voldoende is, anderen stellen dat er bewezen impact op lengte en kwaliteit van leven moet zijn voordat een test vergoed kan worden. Een overzicht van de overeenkomsten en verschillen in de manier waarop geïnterviewden waarde bepalen is voor elke casus weergegeven in een visualisatie. Deze visualisaties zijn HIER te downloaden.

Whole genome sequencing

De belangrijkste barrière voor het genereren van bewijs over het effect op gezondheid is, met name binnen de casus WGS, het ontbreken van een ontwikkelde toepassing of een gemeenschappelijk beeld onder geïnterviewden over de meest waarschijnlijke toepassing in de klinische praktijk. Pas als een toepassing gespecificeerd is kan er een studie opgezet worden om bewijs te verzamelen over de effectiviteit van de testen. Omdat dit onderzoek betreft, en geen zorg, is er sprake van een stagnerende ontwikkeling.

Hybride financiering om innovatie te stimuleren

De geïnterviewden zijn het er over eens dat de verdere ontwikkeling van WGS als voorspellende test moet plaatsvinden in de klinische praktijk. Omdat zorggeld alleen besteed mag worden aan bewezen effectieve zorg vraagt dit om een hybride financiering: een combinatie van zorg- en onderzoeksgeld. WGS kan een aantal van de op dit moment gebruikte genetische testen vervangen. Bij het vervangen van deze testen door WGS kan de vergoeding voor die testen gebruikt worden voor de bekostiging van WGS. De meerkosten van WGS kunnen bekostigd worden uit onderzoeksgeld, bijvoorbeeld een ontwikkelingssubsidie met een begrensd budget en een heldere doelstelling voor het gebruik van WGS. Naarmate er meer bewijs gegenereerd wordt voor de waarde van WGS kan het deel dat uit zorggeld bekostigd wordt groeien en het aandeel onderzoeksgeld afnemen. Zodoende kan een geleidelijke ontwikkeling van de toepassing van WGS in de klinische praktijk gerealiseerd worden en wordt innovatie en implementatie gestimuleerd.

Het volledige rapport is HIER te downloaden.

October newsletter

Find our October 2019 newsletter here

With updates on:

 • Our full ISPOR presentation time plan
 • Interviews for the HecoPerMed project
 • ESMO presentations on the CAPRI register
 • Interview with N.Buyukkaramikli on the TECH-VER publication
 • And more!
iMTA June 2019 newsletter

Our iMTA June 2019 newsletter is online! Find it here

In this edition:

 • Interview with Matthijs Versteegh on severity adjusted probability of being cost-effective
 • Our H2020 project on economic evaluations in medical devices
 • H2020 project on personalized medicine
 • The SELFIE final conference
iMTA Q12019 newsletter

Our Q1 2019 newsletter is out! Find it here.

With news updates on:

– Interview about our new COPD model
– Awards for the CAPRI registry
– New projects for govt of Malta & ZonMW
– Recent publications

iMTA October newsletter

The new iMTA newsletter is online!

Find our ISPOR presentation schedule, our presence at ESMO, our publications on ‘when is it too expensive’, our new project on personalized medicine and our free tool to estimate caregiver time.

 

Find the newsletter here.

iMTA July ’18 newsletter

A new pricing model for oncology, summary of the displacement in health care symposium, early health technology assessment and more.

Find our July 2018 newsletter here.

iMTA April newsletter 2018

Our April 2018 newsletter is online. Find it here.

In this newsletter we highlight:

 • Updates on our endeavors in impact investing in life sciences
 • Start of a collaboration with Malta to redesign market access evaluations
 • Enrollment in our epilepsy seizure dog trial
 • Closing of the prostate cancer registry
Costs of traztuzumab and rituximab HER2pos

The aim of this study was to investigate healthcare and societal costs associated with SC injections and IV infusions of two oncology drugs (i.e. trastuzumab and rituximab) in The Netherlands. The study results were presented in a poster presentation at ISPOR Barcelona 2018. Please find the publication of study results here.